Inschrijven en Voorwaarden Workshops

Inschrijven en Voorwaarden Workshops

Als u onderstaande gegevens hebt doorgelezen kunt u zich hier opgeven of een offerte aanvragen

In het atelier van Riwi Mode & Design zijn schorten aanwezig. Consumenten/klanten kunnen hier gratis gebruik van maken.Riwi Mode & Design is niet aansprakelijk voor vlekken of anderszins beschadigingen aan kleding van de consument/klant.

Offertes

 1. Alle offertes zijn uiterlijk 14 dagen geldig.
 2. Riwi Mode & Design kan niet aan de offerte worden gehouden als de consument/klant had kunnen begrijpen dat de offerte dan wel een deel van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Als er een telefonische afspraak of een afspraak via e-mail gemaakt wordt zal Riwi Mode & Design een bevestiging via e-mail of post sturen. Deze bevestiging is bindend, tenzij per ommegaande gereageerd wordt op de beschrijving in deze bevestiging.

Workshops

Riwi Mode & Design zal een workshop organiseren in het atelier tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. De eventuele locatiekosten (indien de workshop niet in het atelier kan worden gegeven) zullen aan de consument/klant worden doorberekend. Dit wordt van tevoren aangegeven.
 2. De beschrijving van de workshop is duidelijk op de website te vinden en wordt nogmaals beschreven in de bevestigende e-mail.
 3. Een dagworkshop gaat door indien er minstens 4 inschrijvingen zijn, een halve-dag workshop gaat door indien er minstens 2 inschrijvingen zijn.
 4. Hiervan kan worden afgeweken door Riwi Mode & Design. Riwi Mode & Design zal dan een bevestigende e-mail sturen.
 5. Na het versturen/ontvangen van de bevestiging van de workshop is de afspraak voor deze workshop bindend. Annuleren zal dan plaats moeten vinden volgens “Annuleren van de workshop” in deze voorwaarden.
 6. In geval van een workshop op locatie zal er een kilometervergoeding van € 0,25 (excl. BTW) berekend worden aan de consument/klant.
 7. Genoemde workshopprijzen op de website zijn inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW voor zakelijke klanten.

Annuleren van de workshop.

 1. Indien onverhoopt een workshop geannuleerd moet worden door de consument/klant gelden de volgende voorwaarden:
  • 25% van de overeengekomen som:Bij annulering tot de 14e dag voor de dag dat de workshop zal starten.
  •  75% van de overeengekomen som;Bij annulering tot de 3e dag voor de dag dat de workshop zal starten.
  • de volle overeengekomen som;Bij annulering op of na de 3e dag voor de dag dat de workshop zal starten.
  • Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit tot de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt.
  • Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
  • Eventuele uitzonderingen zullen ter beoordeling aan Riwi Mode & Design en dochters voorgelegd worden. Zij kan van deze voorwaarden afwijken.
 2. Indien een workshop geannuleerd moet worden door Riwi Mode & Design kunt u er vanuit gaan dat Riwi Mode & Design er alles aan heeft gedaan om de workshop door te laten gaan. Riwi Mode & Design zal een andere datum aanbieden. Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen, zullen alle eventueel van tevoren betaalde workshopkosten worden geretourneerd.

Betalingen.

De rekening dient vooraf betaald te worden. Betaling van het totale bedrag op onze rekening verdient de voorkeur.

Zakelijke klanten dienen de helft van het bedrag ter bevestiging van de workshop te betalen, het restant dient minimaal een week van te voren overgemaakt te zijn. Het is uiteraard ook mogelijk het gehele bedrag in een keer over te maken.

Wijziging van datum en aansprakelijkheid.

Wijzigingen van de datum van de workshop door de Riwi Mode & Design is toegestaan met dien verstande dat Riwi Mode & Design de consument een nieuwe datum aanbiedt.

Indien geen afmelding van consument is ontvangen behoudt gebruiker zich het recht voor om volledig bedrag te vorderen van consument.

Materiële schade alsmede persoonlijk letsel als gevolg van onjuist dan wel roekeloos gebruik van de door consument gebruikte gereedschappen/materialen tijdens een workshop kunnen niet worden verhaald op Riwi Mode & Design.

Algemene voorwaarden

Ook Riwi Mode & Design ontkomt niet aan het opstellen van de welbekende “kleine lettertjes”. Riwi Mode & Design gaat er altijd vanuit eerlijk te handelen en zal nooit misbruik maken van haar klanten. Bij eventuele problemen of ontevredenheid, streeft Riwi Mode & Design altijd naar een oplossing.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Riwi Mode & Design. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen en zijn hier te bekijken.